Chief Scientific Officer

Ref: 3863

TNO

The Hague

Apply Now

Role Managed by:

Emi Saliasi

Senior Research Associate

t: +31 (0) 2 02 40 43 73

e: Emi.Saliasi@perrettlaver.com

Primary Practice Group: Industry Research and Development

Salary & Benefits: Competitive

Closing Date: 24/11/2018

This vacancy has now expired, and is not accepting any new applications.

Please search for live opportunities or use the Register Interest facility to sign up for job alerts and/or leave your CV speculatively.

De Raad van Toezicht van TNO, De Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, is op zoek naar een Chief Scientific Officer (CSO) als lid van de Raad van Bestuur.

TNO’s Impact

TNO is een onafhankelijk, toegepast onderzoeksinstituut dat, als onderdeel van de publieke kennisinfrastructuur in Nederland, een cruciale bijdrage geleverd aan de opbouw en uitbouw van kennis en innovatie in Nederland. De drieënhalf duizend professionals van TNO werken iedere dag met veel passie aan het verbinden van mensen en kennis en creëren zo innovaties die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO heeft daarmee een unieke positie in het kennisā€ en innovatielandschap, door het samenbrengen van wetenschap en praktijk; en het verbinden van overheden, bedrijfsleven en NGO’s.

Voor meer informatie over TNO, bezoek  www.tno.nl.

De Rol en het Profiel

De Raad van Toezicht is nu op zoek naar een wetenschappelijk strategische leider als lid van de Raad van Bestuur (RvB) van TNO. De RvB is collectief verantwoordelijk voor de organisatie en neemt als collectief alle relevante besluiten. De Chief Scientific Officer (CSO) is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke positionering van TNO en zorgt voor het strategisch onderhoud en uitbreiding van het kennisnetwerk met kennisinstellingen. De CSO draagt samen met de CEO zorg voor de corporate strategie van TNO. Binnen de Raad van Bestuur is de CSO eerstverantwoordelijk voor het ontwikkelen, versterken en de borging van het wetenschappelijke karakter en de onderscheidende kennispositie van TNO. De CSO fungeert zowel binnen en buiten TNO als gezaghebbend wetenschappelijk boegbeeld.

De CSO geeft direct leiding aan de afdeling strategie en het CSO-office, en functioneel aan de science-functie binnen geheel TNO. In die hoedanigheid is hij/zij voorzitter van de Science Board waar alle Directors of Science binnen TNO-zitting in hebben. De CSO  bespreekt de inhoudelijke, wetenschappelijke programmering en profilering met kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht.

De CSO heeft een sterk coachende en beleidsbepalende rol en is de drijvende kracht achter het “spotten”, aannemen en ontwikkelen van wetenschappelijk toptalent. De CSO ziet erop toe dat het unieke multidisciplinaire karakter van TNO maximaal wordt benut door verbindingen te leggen tussen diverse wetenschappelijke domeinen en ontwikkelingen, zowel intern als extern. De CSO onderhoudt daarom een uitgebreid (inter)nationaal wetenschappelijk netwerk en analyseert, duidt en vertaalt nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen naar (nieuwe) programma’s en projecten bij TNO.

De remuneratie van deze positie valt onder de Wet Normering Topinkomens. Vrouwen worden uitdrukkelijk uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.

Selectieprocedure en Reacties

Het Executive Search bureau Perrett Laver is gevraagd de Raad van Toezicht te ondersteunen bij de wervingsprocedure voor Chief Scientific Officer als lid van de Raad van Bestuur van TNO. U kunt voor vragen en inlichtingen contact opnemen met Dr Emi Saliasi, via Emi.Saliasi@perrettlaver.com of telefonisch op +31 (0)20 2404 373.

U kunt uw belangstelling voor deze positie kenbaar maken door het uploaden van een sollicitatiebrief met uw motivatie en een actueel curriculum vitae via de website van Perrett Laver www.perrettlaver.com/candidates onder vermelding van het referentienummer 3863. De deadline voor uw reactie is gesteld op zaterdag 24 november 2018 om 9 uur CET.

As defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) Perrett Laver is a Data Controller and a Data Processor, and our legal basis for processing your personal data is ‘Legitimate Interest’. For more information about this, your rights, and our approach to Data Protection and Privacy, please visit our website http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy/

This vacancy has now expired, and is not accepting any new applications.

Please search for live opportunities or use the Register Interest facility to sign up for job alerts and/or leave your CV speculatively.