Voorzitter College van Bestuur

Ref: 4464

Erasmus University Rotterdam

Rotterdam

Role Managed by:

Thomas Modder

Senior Research Associate & Head of Research

t: + (31) 2 0240 4379

f: +44 (0) 207 340 6201

e: Thomas.Modder@Perrettlaver.com

Primary Practice Group: Higher Education and Research

Salary & Benefits: competitive

Closing Date: 23/01/2020

Formal Interview Date: week van 2 maart

This vacancy has now expired, and is not accepting any new applications.

Please search for live opportunities or use the Register Interest facility to sign up for job alerts and/or leave your CV speculatively.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde Universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. De missie van de EUR luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met een sterke onderzoeksreputatie en dankzij de hoge kwaliteit van het onderwijs kan de EUR zich meten met de top van Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als intern kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.

Benoeming Voorzitter

De Voorzitter staat voor de grote uitdaging om de huidige positieve koers voort te zetten in combinatie met het implementeren van het nieuwe ambitieuze strategische plan. Dit betekent dat de Voorzitter sterk moet sturen op de interne samenhang en verbinding en zal moeten voortbouwen aan een sterke academische gemeenschap van medewerkers en studenten, die zich verenigd voelen in gedeelde waarden en spelregels zoals geformuleerd in de Strategie 2024. Het zeker stellen van de maatschappelijke impact van de moderne Erasmiaanse Universiteit, nu en in de toekomst, vraagt van de Voorzitter dat deze bewaakt dat de cultuur en de organisatie interfacultaire en interdisciplinaire initiatieven stimuleert en beloont.

Het is de rol van de Voorzitter om de strategische koers te vertalen naar alle mogelijke vormen van samenwerking met externe stakeholders en (bestaande en nieuwe) partners in de regio en deze koers krachtig uit te dragen. Ook daar is verbinding het sleutelwoord. Het waar nodig bijsturen om de visie en positionering van de Universiteit te versterken kan alleen door actief te blijven luisteren: de nieuwe Voorzitter beschouwt dit als een belangrijk instrument in het PR-beleid en als een natuurlijk onderdeel van leiderschap.

De politieke context van de EUR en het landschap van het Hoger Onderwijs in Nederland vraagt van de Voorzitter het vermogen om de bestuurlijke agenda van de Universiteit op een overtuigende wijze te verbinden aan die van haar omgeving en effectief op te treden in de politieke arena’s van Den Haag en Brussel. Het voorzitterschap vraagt verder een hoge mate van comfort met een rol als ambassadeur. De voortdurende inspirerende representatie van de Universiteit in verschillende gremia moet bijdragen aan het versterken van het imago en de positionering van EUR bij key stakeholders in het veld, zoals het bedrijfsleven, de stad Rotterdam, de collega-instellingen, de brancheorganisaties VSNU en VH. De Voorzitter herkent daarnaast het belang van een goed onderbouwde alumniwerking en voert hierin een actief beleid.

Voor de volledige Strategie 2024 zie: https://www.eur.nl/sites/corporate/files/2019-09/eur-strategie-2020-2024_nl_0.pdf

 

Profiel

De succesvolle kandidaat herkent zich in het volgende profiel:

  • Zij/hij heeft bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving en bewezen kwaliteit om met decentrale eenheden te kunnen samenwerken. Internationale ervaring is een pre.
  • Zij/hij heeft een sterke affiniteit met de academische waarden van de EUR en een verbondenheid met de visie van de EUR als een moderne universiteit met een maatschappelijke missie. Zij/hij is maatschappelijke betrokken en sociaal geëngageerd, respectvol en ruimdenkend.
  • Zij/hij heeft affiniteit met en begrip van de academische wereld en de academische gemeenschap. Zij/hij heeft begrip voor de primaire processen binnen de organisatie, en kan zich deze snel eigen maken. Zij/hij heeft geduld en begrip in dit kader en kan hierin faciliterend optreden.
  • Zij/hij heeft ervaring met complex stakeholdermanagement en is een sterke onderhandelaar. Zij/hij heeft een ondernemersmentaliteit en ervaring in of een sterke affiniteit met het bedrijfsleven.
  • Zij/hij is communicatief sterk en heeft een open en transparante stijl. Zij/hij heeft als teamspeler ervaring als community builder en vertoont als boegbeeld verbindend en inclusief leiderschap. Gezien het internationale karakter van de EUR gemeenschap is een goede beheersing van zowel het Nederlands als het Engels een vereiste.
  • Zij/hij is een strategisch denker met de capaciteit een lange-termijn visie te ontwikkelen en bezit de durf om uitdagende keuzes te maken, te vernieuwen en ondernemerschap te tonen. Zij/hij heeft het vermogen om op een creatieve en samenhorige manier een proces van convergentie te leiden, met oog voor efficiëntie van het geheel.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. Arbeidsvoorwaarden zijn nader overeen te komen, met inachtneming van de Wet Normering uit Publieke Middelen Gefinancierde Beloning Topfunctionarissen (WNT).

 

Selectieprocedure en Reacties

Het Executive Search bureau Perrett Laver is gevraagd de Raad van Toezicht te ondersteunen bij de wervingsprocedure voor de Voorzitter van de EUR.

U kunt uw belangstelling voor deze positie kenbaar maken door het uploaden van een sollicitatiebrief met uw motivatie en een actueel curriculum vitae via de website van Perrett Laver www.perrettlaver.com/candidates onder vermelding van het referentienummer 4464. U kunt voor vragen en inlichtingen telefonisch contact opnemen met Thomas Modder, via Thomas.Modder@perrettlaver.com of telefonisch op +31 (0)20 2404 379.

De deadline voor uw reactie is gesteld op 24 januari 2020.

Sollicitaties worden week beginnende 3 februari 2020 door de selectiecommissie beoordeeld. Perrett Laver houdt in de week van 10 februari 2020 de eerste diepte-interviews met kandidaten op de longlist, waarna de selectiecommissie in de week van 2 maart 2020 bijeenkomt om de shortlist samen te stellen. De personen op de shortlist worden vervolgens uitgenodigd voor formele sollicitatiegesprekken voor de functie, die gepland zijn in maart 2020.

De selectie van en onderhandelingen met de meest geschikte kandidaat vinden plaats in april 2020. Een ontwikkel- of selectieassessment is mogelijk onderdeel van de procedure.

Perrett Laver hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, een verantwoordelijkheid die wij uiterst serieus nemen. Alle informatie die wordt verkregen door onze handelsdivisies wordt verwerkt in overeenstemming met de betreffende wetgeving voor gegevensbescherming. De gegevens die u ons verschaft worden veilig opgeslagen in onze geautomatiseerde database en overgedragen aan onze klanten met als doel u als kandidaat voor te stellen en/of uw geschiktheid voor de functie, waarin u interesse heeft getoond, te beoordelen.

Perrett Laver is Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze rechtsgrond voor de meeste van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking is ‘Gerechtvaardigd Belang’. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie hierover, uw rechten en onze benadering van Gegevensbescherming en Privacy naar onze website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy/.

 

 

 

This vacancy has now expired, and is not accepting any new applications.

Please search for live opportunities or use the Register Interest facility to sign up for job alerts and/or leave your CV speculatively.