Dean Prins Claus Conservatorium

Ref: 5118

Hanzehogeschool Groningen

Groningen, The Netherlands

Apply Now

Role Managed by:

Thomas Modder

Senior Research Associate & Head of Research

t: + (31) 2 0240 4379

f: +44 (0) 207 340 6201

e: Thomas.Modder@Perrettlaver.com

Primary Practice Group: Higher Education and Research

Salary & Benefits: competitive

Closing Date: 04/06/2021

Formal Interview Date: 1st round: 7th July / 2nd round: 12th July

De Hanzehogeschool Groningen zoekt een inspirerende leider die met daadkracht verder bouwt aan de onderwijsvernieuwingen van het Prins Claus Conservatorium (PCC) en de school voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst, in de strategische context: een wendbare en betrokken Hogeschool te zijn (Engaged University).

De excellente muziekprofessional waartoe het PCC opleidt draagt bij aan het creëren van betekenisvolle muzikale ervaringen en leersituaties die de wereld rijker maken. Ontwikkeling van individuele artisticiteit en ambachtelijke kwaliteit gaan daarbij gelijk op met het ontwikkelen van een actieve verhouding tot de samenleving. Een PCC muziekprofessional neemt zelfbewust en weloverwogen positie in binnen de maatschappij. Daarbij ondersteunen we studenten in het ontwikkelen van een eigen visie, artistieke identiteit en onderzoekende houding in de volle breedte van het muziekspectrum.

De opdracht

De dean staat voor de opgave om met sterke strategische vaardigheden impact te genereren op basis van visie en inhoud. De ideale kandidaat ontwikkelt een inspirerende visie en identificeert en vertaalt relevante trends en kansen voor het conservatorium in concrete, realiseerbare doelstellingen. Als creatief initiatiefnemer geeft de dean leiding aan de teamleiders en de lectoren. De dean is in staat om een lans te breken voor cultuur en muziek om zo de kennisinstelling binnen de cultuursector stevig te positioneren. De dean is verantwoordelijk voor het conservatorium en treedt op als ‘leading Dean’ voor het multidisciplinaire kenniscentrum Kunst & Samenleving.

Het op ondernemende en creatieve wijze ontwikkelen van vruchtbare samenwerkingen met relevante interne en externe stakeholders is belangrijk. Deze samenwerkingen hebben als doel de regionale, nationale en internationale reputatie en verbindingen van de school te versterken. Een sterk maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de cultuursector, onderwijs en onderzoek zijn essentieel om de visie en strategie van het PCC kracht bij te zetten.

De kandidaat moet binnen het PCC en in nauwe samenwerking met het management team waarborgen dat het conservatorium in al haar activiteiten aan de hoogste normen voldoet. Daarnaast zal de dean – samen met andere deans en directeuren - optreden als sparringpartner van het College van Bestuur, bijdragen aan de samenwerking binnen de Hanzehogeschool en de verdere ontwikkeling en uitvoering van de organisatiestrategie bevorderen.

Persoonlijke eigenschappen en ervaring

Om succesvol te kunnen zijn in deze uitdagende rol beschikt de ideale kandidaat over de volgende professionele en persoonlijke kwalificaties, eigenschappen en ervaringen:

Visie

  • Een sterk ontwikkelde visie op het culturele domein in het algemeen, en muziek in het bijzonder, naast inzicht in de relevantie en dynamiek daarvan voor het hoger onderwijs; de ambitie om het profiel van het PCC en het domein van het kenniscentrum Kunst & Samenleving verder in te richten en af te stemmen op de toekomst; de ambitie om te werken aan de verdere internationalisering van het PCC.

Leiderschap

  • Bewezen innovatief leiderschap, met name in het aanbrengen van structuur en richting om verandering te realiseren; de vaardigheid om het talent en loopbanen van medewerkers te stimuleren en ontwikkelen;  zakelijk inzicht en affiniteit met het hoger onderwijs en de dynamiek die het succes van een gerenommeerd conservatorium drijft; het vermogen om te luisteren en beknopt, helder en bevlogen te communiceren met tact en integriteit.

Netwerk

  • Een breed regionaal, nationaal en internationaal relevant netwerk in de wereld van het hoger onderwijs en/of cultuursector; een bruggenbouwer die in staat is om de link te leggen met de verschillende relevante professionele werkvelden; een politiek gevoel en de vaardigheid om voor de belangen van het PCC te lobbyen en daarbij tegelijk de behoeften en belangen van het conservatorium te balanceren met die van de Hanzehogeschool als geheel; talent om relaties te ontwikkelen, te beheren en te onderhouden.

Ondernemerschap

  • Bewezen vermogen om als externe ambassadeur op te treden; in staat om kansen te herkennen en strategie te ontwikkelen met belangrijke interne en externe partners, waaronder de cultuursector, de muziekindustrie, de overheid en andere organisaties; de drive om de maatschappelijke en economische relevantie van het onderwijs en het onderzoek en de impact van het PCC te versterken door innovatie te realiseren.

Overige vaardigheden

  • Een goede beheersing van de Engelse taal is een vereiste evenals een afgeronde master opleiding. Om betrokkenheid met de praktijk te ontwikkelen en te onderhouden, is beheersing van de Nederlandse taal (of de bereidheid deze te leren) ook een vereiste.

 

Perrett Laver hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, een verantwoordelijkheid die wij uiterst serieus nemen. Alle informatie die wordt verkregen door onze handelsdivisies wordt verwerkt in overeenstemming met de betreffende wetgeving voor gegevensbescherming. De gegevens die u ons verschaft worden veilig opgeslagen in onze geautomatiseerde database en overgedragen aan onze klanten met als doel u als kandidaat voor te stellen en/of uw geschiktheid voor de functie waarin u interesse heeft getoond te beoordelen.

Perrett Laver is Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze rechtsgrond voor de meeste van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking is 'Gerechtvaardigd Belang'. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie hierover, uw rechten en onze benadering van Gegevensbescherming en Privacy naar onze website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy/.