Domeindirecteur Toegepaste en Technische Wetenschappen

Ref: 5255

NWO

Utrecht, Netherlands

Apply Now

Role Managed by:

Rahel Kessler

Research Associate

t: +31 202 409 344

e: Rahel.Kessler@perrettlaver.com

Primary Practice Group: Higher Education and Research

Salary & Benefits: Competitive

Closing Date: 16/08/2021

Het verbinden van wetenschap en maatschappij is een van de kernpunten van de visie van NWO. Kennis uit wetenschappelijk onderzoek vormt de voedingsbodem voor maatschappelijke en economische vernieuwing, die noodzakelijk is voor het welzijn van de Nederlandse samenleving. NWO financiert wetenschappelijk onderzoek op basis van competitie van de beste voorstellen als aanvulling op de basisfinanciering van universiteiten en hogescholen. Daarmee draagt NWO ertoe bij dat de Nederlandse wetenschap van wereldniveau is, dat de Nederlandse wetenschap nauw verbonden is met de maatschappij en het bedrijfsleven en een broedplaats is voor talent.

NWO is er op gericht om domeinoverstijgende onderzoeksprogrammering en multidisciplinaire samenwerking te faciliteren en impact van het wetenschappelijke onderzoek te versterken. Daartoe werkt NWO in drie domeinen als één organisatie, waarin onderzoeksdomeinen, regieorganen en instituten vormgeven aan één en dezelfde strategie.

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) is een van de drie Domeinen binnen de NWO Domeinorganisatie die het gehele wetenschappelijke veld omvat. TTW zet zich in voor het bevorderen van technisch-wetenschappelijk onderzoek met toepassing en impact voor mens en maatschappij, en brengt technische wetenschappers en gebruikers rondom excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek samen. Omwille van de interne overstap van de domeindirecteur TTW is de raad van bestuur op korte termijn op zoek naar een opvolger. De domeindirecteur is lid van het directieteam van NWO en gezamenlijk met de andere twee domeinen verantwoordelijk voor het beleid van NWO. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor het richting geven, inrichten en integraal aansturen van het eigen domein, in verbinding met de andere domeinen.

De domeindirecteur TTW heeft een duidelijke visie op de realisatie van de TTW-ambities met wetenschappelijke en maatschappelijke impact en draagt zorg voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid van NWO en TTW. De domeindirecteur is een sterke en inspirerende persoonlijkheid met aanzienlijke leidinggevende ervaring in een complexe kennisintensieve omgeving. De domeindirecteur is zichtbaar en zoekt en versterkt actief de samenwerking intern en extern.

 

Profiel

De directeur is omgevingsbewust en kan flexibel inspelen op veranderende omstandigheden. De directeur zoekt, waar mogelijk en wenselijk, de samenwerking en verbinding met andere partijen, domeinen en collega’s. Tegelijkertijd draagt de directeur zorg voor de talentontwikkeling van en diversiteit aan medewerkers, een inclusieve cultuur waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt en voor een inspirerende omgeving waarin vertrouwen en verbinding centraal staan.

De directeur:

  • heeft grote affiniteit met (ontwikkelingen binnen) de technische en toegepaste wetenschappen, inclusief samenwerking met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven;
  • heeft ervaring met kennistransfer van academie naar het bedrijfsleven;
  • heeft ervaring met samenwerking tussen verschillende disciplines en met externe partners, waaronder private en maatschappelijke organisaties;
  • heeft ervaring met het tot stand brengen van consortia en programma’s voor onderzoek en kennisbenutting, ook op internationaal niveau;
  • heeft uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en een transparante, open en coachende leiderschapsstijl;
  • heeft strategisch inzicht en herkent zich in de NWO kernwaarden: betrouwbaar, betrokken, grensverleggend en verbindend; heeft een relevant netwerk (wetenschap, maatschappij, bedrijfsleven) of weet dat op te bouwen;
  • heeft relevante managementervaring, waaronder op het vlak van financieel beheer en modern personeelsbeleid;
  • is bij voorkeur gepromoveerd in een voor het domein relevante discipline.

 

NWO biedt

In het kader van een flexibele organisatie met aandacht voor talentontwikkeling en mobiliteit is de aanstelling als domeindirecteur TTW gebonden aan een maximumtermijn. Deze termijn is in principe ten hoogste tweemaal vijf jaar (met een evaluatiemoment aan het eind van de eerste termijn).

De functie van directeur TTW is een voltijds functie. De inschaling in schaal 17 van de Cao-Onderzoekinstellingen en het arbeidsvoorwaardenarrangement wordt vormgegeven in overeenstemming met de Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) en afgestemd op de zwaarte van de functie.

 

Selectieprocedure en Reacties

Het Executive Search bureau Perrett Laver is gevraagd NWO te ondersteunen bij de wervingsprocedure voor de nieuwe domeindirecteur TTW.

U kunt uw belangstelling voor deze positie kenbaar maken door het uploaden van een sollicitatiebrief met uw motivatie en een actueel curriculum vitae via de website van Perrett Laver http://www.perrettlaver./candidates, onder vermelding van het referentienummer 5255. U kunt voor vragen en inlichtingen contact opnemen met Rahel Kessler, via Rahel.Kessler@perrettlaver.com of telefonisch op +31 (0)20 2404 344.

NWO zet zich in voor diversiteit op de werkplek en streeft naar een evenwichtige samenstelling van haar bestuur, qua expertise, achtergrond en gender. NWO verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

De deadline voor uw reactie is gesteld op maandag 16 augustus 2021.

Sollicitaties worden eind augustus door de Benoemingsadviescommissie (BAC) beoordeeld. Perrett Laver houdt begin september verdere verdiepende interviews met geselecteerde kandidaten, waarna de BAC, mede op basis van de interviews, een Shortlist zal samenstellen midden september. De personen op de Shortlist worden vervolgens uitgenodigd voor formele sollicitatiegesprekken. Op basis van de gesprekken zal de BAC aan de raad van bestuur advies uitbrengen. De raad van bestuur zal de kandidaat benoemen.

Het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) en een ontwikkel- of selectieassessment maken onderdeel uit van de procedure.

 

Perrett Laver is Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze rechtsgrond voor de meeste van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking is ‘Gerechtvaardigd Belang’. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie hierover, uw rechten en onze benadering van Gegevensbescherming en Privacy naar onze website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy.