Decaan Geesteswetenschappen

Ref: 5254

Utrecht University

Utrecht, Netherlands

Apply Now

Role Managed by:

Thomas Modder

Senior Research Associate & Head of Research

t: + (31) 2 0240 4379

f: +44 (0) 207 340 6201

e: Thomas.Modder@Perrettlaver.com

Primary Practice Group: Higher Education and Research

Salary & Benefits: Competitive

Closing Date: 30/08/2021

De Universiteit Utrecht is een vooraanstaande researchuniversiteit waar studenten en onderzoekers samen en over grenzen van disciplines zoeken naar oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. “Een betere toekomst voor iedereen” is de ambitie van de universiteit die wordt vormgegeven door een academische gemeenschap van studenten, medewerkers, alumni en externe partners.

De faculteit Geesteswetenschappen is een internationaal goed aangeschreven faculteit met een breed pallet aan disciplines in onderwijs en onderzoek, waarmee de faculteit wil bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De 6.000 studenten en 900 medewerkers werken samen aan multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van de ontwikkeling van een pluriforme en meertalige cultuur, de ontwikkeling van de instituties en maatschappelijke spelregels voor een open, duurzame en rechtvaardige samenleving en de geschiedenis, methoden en maatschappelijke context van de wetenschappen.

De faculteit Geesteswetenschappen zoekt een inspirerende decaan die, voortbouwend op de sterktes van de faculteit, in staat is om een toekomstbestendige visie op de faculteit te ontwikkelen en te realiseren. De decaan is katalysator van en geeft leiding aan verdere versterking van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en het vergroten van de impact van de faculteit. Kandidaten hebben ruime bestuurlijke ervaring en bewezen leiderschapskwaliteiten waarmee ze complexe vragen binnen en buiten de faculteit weten te adresseren. De nieuwe decaan is een verbinder en een teamspeler en draagt met zijn of haar kennis van het academisch onderwijs en onderzoek bij aan verdere samenwerking binnen de faculteit, de universiteit en met externe partners.

Perrett Laver begeleidt het college van bestuur bij de zoektocht naar een nieuwe decaan. Sollicitaties bevatten een motivatiebrief en een curriculum vitae. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Perrett Laver voor meer informatie over de vacature via +31 20 2404 379 of via Thomas.Modder@perrettlaver.com. Sollicitaties kunnen worden geupload via de website https://candidates.perrettlaver.com/vacancies/, onder vermelding van referentienummer 5254. De  deadline voor sollicitaties is maandag 30 augustus 2021, 9.00 uur.

De sollicitaties worden in september door de Benoemingsadviescommissie (BAC) beoordeeld. Perrett Laver houdt begin september verdere verdiepende interviews met geselecteerde kandidaten, waarna de BAC, mede op basis van de interviews, een shortlist zal samenstellen begin oktober. De personen op de shortlist worden vervolgens uitgenodigd voor formele sollicitatiegesprekken eind oktober. Selectie en onderhandelingen met de voorkeurskandidaat zullen daarna plaatsvinden.

 

Perrett Laver hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, een verantwoordelijkheid die wij uiterst serieus nemen. Alle informatie die wordt verkregen door onze handelsdivisies wordt verwerkt in overeenstemming met de betreffende wetgeving voor gegevensbescherming. De gegevens die u ons verschaft worden veilig opgeslagen in onze geautomatiseerde database en overgedragen aan onze klanten met als doel u als kandidaat voor te stellen en/of uw geschiktheid voor de functie, waarin u interesse heeft getoond, te beoordelen.

Perrett Laver is Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze rechtsgrond voor de meeste van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking is ‘Gerechtvaardigd Belang’. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie hierover, uw rechten en onze benadering van Gegevensbescherming en Privacy naar onze website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy