Dean, Faculty of Management Sciences

Ref: 5253

Open Universiteit

Heerlen, Netherlands

Role Managed by:

Annabelle McLaren-Thomson

Research Associate

t: +31 (0) 202 404 370

e: Annabelle.Thomson@perrettlaver.com

Primary Practice Group: Higher Education and Research

Salary & Benefits: Competitive

Closing Date: 01/12/2021

Formal Interview Date: To be confirmed

This vacancy has now expired, and is not accepting any new applications.

Please search for live opportunities or use the Register Interest facility to sign up for job alerts and/or leave your CV speculatively.

De Open Universiteit (OU) is een niet-traditionele, publieke universiteit met een bijzondere opdracht: het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van hoger onderwijs met een open en toegankelijk karakter. Dit gebeurt in verwevenheid met wetenschappelijk onderzoek binnen verschillende wetenschapsgebieden. De OU staat voor de toegankelijkheid en vernieuwing van het wetenschappelijk onderwijs. Als publiek bekostigde universiteit heeft de OU een bijzondere opdracht in het hoger onderwijsbestel. Openheid is onderdeel van het DNA; het staat voor voortdurend onderzoeken, verbeteren en ontwikkelen van nieuwe onderwijsmethoden en -technieken, en het delen van kennis en ervaring. De OU maakt in haar onderwijs en onderzoek intensief gebruik van de mogelijkheden die internet biedt. De OU heeft al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten, bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten voor de betreffende studierichtingen.

De faculteit Managementwetenschappen staat goed aangeschreven en heeft een breed opleidingsaanbod en onderzoekspalet op het gebied van strategisch management, marketing en supply chain management, organisatie, en accounting en financiering. De faculteit leidt breed gevormde, kritische en maatschappelijk betrokken studenten op. Het onderzoek van de faculteit Managementwetenschappen vindt plaats binnen de kaders van het geïntegreerde onderzoeksprogramma Learning and Innovation in Resilient Systems. Dit programma is opgesteld in samenwerking met de faculteit Bètawetenschappen en heeft als hoofddoel om ons begrip van de innovatieve en lerende mogelijkheden van veerkrachtige systemen, met een focus op informatie en computersystemen, organisatie- en managementsystemen en omgevingssystemen te vergroten. De faculteit Managementwetenschappen verzorgt de Bachelor Bedrijfskunde, het Schakelprogramma Business Process Management and IT, de Master Business Process Management and IT, het Schakelprogramma Management, de Master Management en een reeks van Certified Professional Programs en Courses.

De faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit is op zoek naar een inspirerende leider die kan voortbouwen op de sterke punten van de Faculteit. De decaan heeft de eindverantwoordelijkheid voor onderwijs en onderzoek, alsmede voor de organisatie en bedrijfsvoering. De decaan heeft een lange termijnvisie, ook op organisatieontwikkeling, en een blik zowel naar binnen als naar buiten. Tegelijkertijd heeft de decaan ook oog voor de menselijke maat en creëert draagvlak door in gesprek te blijven.

Belangrijkste taken en opdracht van de nieuwe decaan

De decaan is binnen het verstrekte mandaat en passend binnen de strategie van de Open Universiteit verantwoordelijk voor:

 • de vormgeving van de strategie en het beleid van de faculteit.
 • het bijdragen vanuit de missie van de OU aan de innovatie van het onderwijs van de OU.
 • het versterken van de samenwerking met anderen, zowel binnen als buiten de OU.
 • de kwaliteit en output van het onderwijs en het onderzoek.
 • de curriculumontwikkeling en de onderwijsdeelname aan bachelor en master.
 • het realiseren van een taakstelling voor het postinitieel onderwijs.
 • het bijdragen aan multidisciplinair onderzoek.
 • het versterken van de wetenschappelijke, financiële en maatschappelijke positie van de faculteit.

Persoonlijk profiel

De nieuwe decaan:

 • is hoogleraar op een voor de faculteit relevant wetenschapsgebied en heeft (ruime) ervaring met zowel onderwijs als onderzoek.
 • beschikt over aantoonbare leidinggevende capaciteiten, is proactief en resultaatgericht, en heeft een proactieve instelling en heldere en doeltreffende communicatieve vaardigheden. De decaan heeft bewezen bestuurlijke ervaring in universitaire context en gevoel voor academische verhoudingen.
 • brengt visie op academisch onderwijs en onderzoek en zicht op uitdagingen.
 • heeft een (inter)nationaal netwerk op betrokken vakgebieden en weet dat te benutten. De decaan is bekwaam in het opbouwen en realiseren van netwerken.
 • heeft een inspirerende, faciliterende en verbindende leiderschapsstijl.
 • is samenwerkingsgericht, vooral op het gebied van verbinden van bètawetenschappen met andere relevante disciplines.
 • is in staat procesmatig adequaat te opereren in de complexe besluitvorming binnen een universiteit.
 • is in staat als lid van het universitair managementteam (teamplayer) een bijdrage te leveren aan, en medeverantwoordelijk te zijn voor, de algemene strategie en beleidsontwikkeling van de OU.

De Open Universiteit streeft naar een representatieve vertegenwoordiging van vrouwen binnen de academische gemeenschap. In dat kader worden vrouwen uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Selectieprocedure en Reacties

Het Executive Search bureau Perrett Laver is gevraagd de Open Universiteit te ondersteunen bij de wervingsprocedure voor de nieuwe decaan Management. U kunt voor vragen en inlichtingen contact opnemen met Annabelle McLaren-Thomson, via annabelle.thomson@perrettlaver.com of telefonisch op +31 (0)20 2404 370.

U kunt uw belangstelling voor deze positie kenbaar maken door het uploaden van een sollicitatiebrief met uw motivatie en een actueel curriculum vitae via de website van Perrett Laver www.perrettlaver.com/candidates, onder vermelding van het referentienummer 5253.

De deadline voor sollicitaties is Midnight (CEST) op woensdag 1 december 2021.

De sollicitaties worden in november door de adviescommissie in overweging genomen. Perrett Laver houdt vervolgens verdere interviews met geselecteerde kandidaten, waarna, mede op basis van de interviews, eind november een Shortlist zal worden samengesteld. De personen op de Shortlist worden vervolgens uitgenodigd voor formele sollicitatiegesprekken in december. Selectie en onderhandelingen met de voorkeurskandidaat zullen daarna plaatsvinden.

Perrett Laver hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, een verantwoordelijkheid die wij uiterst serieus nemen. Alle informatie die wordt verkregen door onze handelsdivisies wordt verwerkt in overeenstemming met de betreffende wetgeving voor gegevensbescherming. De gegevens die u ons verschaft worden veilig opgeslagen in onze geautomatiseerde database en overgedragen aan onze klanten met als doel u als kandidaat voor te stellen en/of uw geschiktheid voor de functie, waarin u interesse heeft getoond, te beoordelen.

Perrett Laver is Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze rechtsgrond voor de meeste van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking is ‘Gerechtvaardigd Belang’. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie hierover, uw rechten en onze benadering van Gegevensbescherming en Privacy naar onze website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy

This vacancy has now expired, and is not accepting any new applications.

Please search for live opportunities or use the Register Interest facility to sign up for job alerts and/or leave your CV speculatively.