Afdelingshoofd Innovation Exchange Amsterdam & Grants Office (IXA-GO)

Ref: 5560

Vrije Universiteit (VU) Amsterdam

Amsterdam

Apply Now

Role Managed by:

Kristoffer Burck

Research Associate

t: 0031 (0)202 409 343

e: kristoffer.burck@perrettlaver.com

Primary Practice Group: Higher Education and Research

Salary & Benefits: Competitive

Closing Date: 24/01/2022

Formal Interview Date: End Februari/Beginning of March

Ben je een communicatief sterke en ondernemende leidinggevende, gericht op verbinding, samenwerking en resultaat? En wil je samen met onze Chief Impact Officer (CImO) bijdragen aan de impact van ons onderzoek en onderwijs? De Vrije Universiteit Amsterdam biedt een uitzonderlijke kans om de Afdeling Innovation Exchange Amsterdam & Grants Office (IXA-GO) te ontwikkelen en te versterken.

Locatie: AMSTERDAM
FTE: 1

Functieomschrijving

IXA-GO is ontstaan door een samenvoeging van bestaande onderdelen binnen of verbonden aan de VU en gaat per 1 januari 2022 van start. Als afdelingshoofd IXA-GO heb je de ambitie en ervaring om deze afdeling samen te binden, door te ontwikkelen, opnieuw te positioneren en de dienstverlening aan faculteiten, onderzoekers en docenten op het gebied van valorisatie en subsidieondersteuning naar een hoger plan te brengen en verder te professionaliseren. In samenwerking met de CImO vertaal je de strategische plannen van de VU op het gebied van maatschappelijke impact, ondernemerschap en onderzoeksfinanciering naar innovatieve producten en diensten, nieuwe partnerschappen en een strategisch personeelsplan en implementeert deze binnen en samen met je afdeling. Je werkt hierbij mee aan het realiseren van de ambities in de VU Strategie 2020-2025 en aan de samenwerking in de Amsterdamse regio, in het bijzonder tussen de kennisinstellingen van de Innovation Exchange Amsterdam (IXA).

De afdeling IXA-GO is onderdeel van de dienst Bestuurszaken (BZ). Deze dienst werkt nauw samen met het College van Bestuur én de faculteiten en andere diensten. Binnen Bestuurszaken zijn de afdelingen Bestuurlijke en Juridische Zaken (BJZ) en Beleid- en Bestuurlijke Ondersteuning (BBO), waar onderzoeks- en valorisatiebeleid en strategische samenwerkingen zijn ondergebracht, belangrijke partners.

De afdeling IXA-GO bestaat bij aanvang uit zes subsidie-adviseurs, vier business developers, een research administrator, een senior beleidsadviseur en een communicatieadviseur. Je maakt als afdelingshoofd deel uit van het Managementteam (MT) van BZ, dat onder leiding staat van de directeur BZ/secretaris van het College van Bestuur. De adjunct-directeur BZ/secretaris Raad van Toezicht is je leidinggevende.

 

Taken

De focus ligt in eerste instantie op het creëren van een ondernemende afdeling binnen de dienst BZ:

 • Je geeft coachend leiding aan 13 professionals. Met specifieke aandacht voor het opbouwen van dit nieuw samengestelde team;
 • Je bent een sparringpartner en adviseur (op inhoud en op dienstverlening) voor bestuurders, decanen en directeuren en je fungeert als klankbord voor beleidsmakers;
 • Je bent verantwoordelijk voor HRM en de financiën binnen de afdeling, de planning van IXA-GO projecten en het personeel;
 • Je werkt samen met de CImO en collega’s binnen BZ aan het meerjarenplan van de nieuwe afdeling. Hierbij betrek je actief in- en externe stakeholders zoals faculteiten en IXA-partners;
 • Je stelt op, implementeert en monitort het jaarplan, de bijbehorende begroting en het strategisch personeelsplan van de afdeling;
 • Samen met je afdeling draag je zorg voor het behalen van de doelen en de gewenste kwaliteit van de geleverde diensten en producten van de afdeling, rekening houdend met de financiële kaders;
 • Als MT-lid draag je bij aan strategie, beleid en implementatie daarvan binnen de dienst BZ;
 • Op facultair niveau maak je jaarlijks afspraken met de faculteitsbesturen over de doelstellingen van IXA-GO, en volg je regelmatig om met feedback en aanpassingen waar nodig;
 • Je werkt nauw samen met de afdelingshoofden van BBO en BJZ met betrekking tot het organiseren en implementeren van processen.

 

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een integraal leidinggevende functie binnen een universiteit, academie of kennisinstituut;
 • Ervaring met werken in een bestuurlijke omgeving; kennis op het vlak van onderzoek, valorisatie en/of externe subsidies, en affiniteit met de relevante stakeholders;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in Nederlands en Engels, gekenmerkt door een ‘vlotte pen’;
 • Ervaring met leidinggeven aan de zelfstandig en hoogopgeleide medewerkers;
 • Ervaring met opstellen en monitoren van een jaarplan en begroting voor een afdeling.

 

Competenties

Je bent:

 • Inspirerend, ondernemend, faciliterend en samenbindend leider;
 • Bestuurlijk en organisatiesensitief;
 • Analytisch en planmatig;
 • Klantgericht en teamspeler;
 • Toegankelijk en in staat zijn tot zelfreflectie;
 • Proactief, resultaatgericht, stressbestendig.

 

Wat bieden wij

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal € 5.562,- en maximaal € 7.679,- bruto per maand, conform salarisschaal 14. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel Beleidsdirecteur 3 en staat open voor 1,0 fte.

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 1 jaar. Aansluitend behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden.

Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:

 • Ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling;
 • Keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden;
 • Mogelijkheid tot sparen van vakantiedagen, bijvoorbeeld voor sabbatical leave.

Binnen de VU wordt hybride werken geïntroduceerd waardoor het mogelijk is deels thuis en deels op de campus te werken.

 

Over de VU

Bijdragen aan een betere wereld, door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek. Dat is de ambitie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten.

Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen. Deze zijn ingericht langs vier maatschappelijke thema’s: Connected World, Governance for Society, Human Health and Life Science en Science for Sustainability. Zo stimuleren we de multidisciplinaire samenwerking waar de maatschappelijke problemen van nu en straks om vragen.

De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Aan de VU werken ruim 4.600 medewerkers en volgen en meer dan 26.500 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

 

De sollicitatieprocedure

Perrett Laver voert momenteel ter ondersteuning van de selectiecommissie een selectieprocedure uit. Sollicitaties dienen te bestaan uit een brief met motivering, kwalificaties voor de functie en een volledig CV.
 
Voor informele inlichtingen en vragen omtrent de functie kan contact worden opgenomen met Perrett Laver op +31 20 2409 343 of per e-mail op kristoffer.burck@perrettlaver.com. Sollicitaties kunnen worden geüpload naar https://candidates.perrettlaver.com/vacancies/, o.v.v. referentienummer 5560. De sluitingstermijn voor sollicitaties naar deze functie is op maandag 24 januari 2022 om 9:00 uur (CET).
 
Sollicitaties worden op 1 februari door de selectiecommissie beoordeeld. Perrett Laver houdt in februari 2022 de eerste diepte-interviews met kandidaten op de longlist, waarna de selectiecommissie op 17 februari 2022 bijeenkomt om de shortlist samen te stellen. De personen op de shortlist worden vervolgens uitgenodigd voor formele sollicitatiegesprekken voor de functie, die gepland staan op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart (eerste ronde) en dinsdag 8 maart (tweede ronde). 

Een selectie- en ontwikkelingsassessment is deel van het selectieproces. De selectie van en onderhandelingen met de meest geschikte kandidaat vinden plaats in maart 2022.
 
Perrett Laver hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, een verantwoordelijkheid die wij uiterst serieus nemen. Alle informatie die wordt verkregen door onze handelsdivisies wordt verwerkt in overeenstemming met de betreffende wetgeving voor gegevensbescherming. De gegevens die u ons verschaft worden veilig opgeslagen in onze geautomatiseerde database en overgedragen aan onze klanten met als doel u als kandidaat voor te stellen en/of uw geschiktheid voor de functie waarin u interesse heeft getoond te beoordelen.
 
Perrett Laver is Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze rechtsgrond voor de meeste van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking is 'Gerechtvaardigd Belang'. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie hierover, uw rechten en onze benadering van Gegevensbescherming en Privacy naar onze website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy/.   


Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld