Hoofddocent-onderzoeker Adaptieve Architectuur

Ref: 6011

Hogeschool van Amsterdam

Amsterdam

Apply Now

Role Managed by:

Norbert Lieftink

Research Associate

t: +31(0)20 24 04 378

e: norbert.lieftink@perrettlaver.com

Primary Practice Group: Higher Education and Research

Salary & Benefits: Loonschaal 13 (cao hbo)

Closing Date: 10/10/2022

De Faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is op zoek naar een verbindende Hoofddocent-onderzoeker Adaptieve Architectuur (1,0 fte). Wil jij als architect-onderzoeker maatschappelijk verschil maken én heb je een groot hart voor studentsucces en onderwijsinnovatie? En wil jij als verbinder fungeren tussen de onderzoeksgroepen van het Centre of Expertise (CoE) Urban Technology, de opleiding Built Engineering en de praktijk? Dan zijn wij geïnteresseerd in jou als nieuwe collega!

 

Waar ga je werken?

Jouw functie is ondergebracht bij de opleiding Built Environment van de Faculteit Techniek en het CoE Urban Technology. Daarbij maak je onderdeel uit van het lectoraat Bouwtransformatie. Het Centre of Expertise Urban Technology is het interdisciplinaire onderzoeksprogramma dat met praktijkgericht onderzoek bijdraagt aan de inzet van techniek voor de leefbare, duurzame en competitieve stad van nu en de toekomst. Aan het onderzoeksprogramma zijn acht lectoraten verbonden die bijdragen aan de thema’s: Energy Transition, Circulair Transition, Connectivity & Mobility, Designing Future Cities, Smart Industry en Technology for life.

Het lectoraat Bouwtransformatie verricht praktijkonderzoek naar de ruimtelijke transformatieopgaven van onze steden en de innovaties die daar in onze tijd voor nodig en mogelijk zijn. Het onderzoek binnen het lectoraat is geconcentreerd in twee onderzoekslijnen. Ten eerste ‘toepassing van nieuwe technologie in de vormgeving van actieve publieke ruimtes’ en ten tweede ´de relatie fysiek-sociaal en veerkracht op buurtniveau’. Onderzoeksprojecten zijn vraaggestuurd en worden altijd in samenwerking met praktijkpartners (ontwerpbureaus, gemeenten, corporaties, ontwikkelaars) uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van het lectoraat is daarbij ook de samenwerking met het onderwijs in afstudeerateliers, minoren, gastcolleges, key-notes en andere kennisinstellingen.

De bacheloropleiding Built Environment heeft ca. 2100 studenten. Na de brede propedeuse kiest een student één van de volgende acht afstudeerrichtingen: Architectuur, Stedenbouw, Mobiliteit, Architectonische Techniek, Constructie, Projectmanagement, Assetmanagement of Water. In het derde en vierde studiejaar werken studenten in een zogenaamde Community of Practitioners, een omgeving waarin studenten van alle opleidingen van de faculteit Techniek samen met onderzoekers en de beroepspraktijk werken aan relevante kennis- en innovatievragen. De afstudeerrichting Architectuur heeft binnen BE de meeste studenten. Belangrijke thema’s binnen het curriculum van Architectuur zijn onder andere circulair bouwen, klimaat, sociaal & maatschappelijk en natuurinclusief bouwen. Belevingswaarde speelt een centrale rol in al deze thema’s.

 

Wat ga je doen?

Als Hoofddocent heb je een inhoudelijk dragende rol: je ontwikkelt de onderzoekslijn adaptieve architectuur in afstemming met de lector Bouwtransformatie en verwerft vernieuwende onderzoeksprojecten in samenwerking met de praktijk. Deze koppel je met de kennisbehoefte en vakken in het onderwijs. Je bent in staat om de verschillende programmatische, architectonische en technische aspecten, betrokken beroepen en de verduurzamingconcepten te doorgronden, te ontwikkelen en toegepast te verbinden. Je weet met studenten op technisch uitdagende ontwerp- en onderzoeksvragen impact te creëren. Binnen het Kenniscentrum Techniek en CoE Urban Techology draag je met je expertise bij aan het thema Designing Future Cities en leg je waar mogelijk de verbinding met andere thema’s binnen het CoE.

Je bent binnen het onderwijs en onderzoek verantwoordelijk voor de ontwikkeling en verwerving van vernieuwende en ambitieuze onderzoeksprojecten en financiering op het gebied van adaptieve architectuur. Hierbij handel je vanuit de vragen in de praktijk en een perspectief op de meerwaarde die deze kennis biedt voor onze studenten als toekomstige professionals. Je onderhoudt en bouwt het praktijk- en kennisnetwerk met architectenbureaus, ontwikkelaars, corporaties, gemeenten, kennisinstellingen en andere maatschappelijke partners. Jij zorgt ervoor dat onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers, consortiumpartners, studenten en docenten.

Vanuit je positionering binnen de opleiding Built Environment leg je de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en de praktijk. Als expert ondersteun je de opleiding Built Environment bij de ontwikkeling en vormgeving van het onderwijsprogramma voor met name het 3e- en 4e-jaars curriculum in de zogenaamde Communities of Practicioners. Je rol is hierbij mede-vormgevend. Je zorgt voor verbetering van de kwaliteit van de opleiding en versterkt de samenhang in het curriculum en tussen het onderwijs en het onderzoek. Ook maak je een vertaalslag naar concrete opdrachten vanuit actuele ontwikkelingen bij Urban Technology, de praktijk en andere kennisinstellingen voor verschillende afstudeerrichtingen en opleidingen. Daarnaast ben je een kennisbaken voor het docententeam van Built Environment en geef je inhoudelijk leiding aan één of meerdere Communities of Practitioners.

 

Wat neem je mee?

  • Je bent in het bezit van een PhD op het gebied van architectuur of soortgelijk ontwerpend veld. Óf je brengt een ruime en passende praktijkervaring mee, waardoor een Master voldoende is;
  • Je hebt door jouw praktijkervaring een visie op de ontwikkeling van specifieke thema’s binnen het vakgebied architectuur en de wijze waarop je deze kunt vertalen naar onderwijs en onderzoek;
  • Je beschikt over een groot netwerk in de bouwsector en weet duurzame relaties met opdrachtgevers/bedrijven op een verbindende wijze te bouwen en behouden. Zo zorg je voor onderzoeksimpact en continuïteit in afstudeeropdrachten;
  • Door jouw verbindende kwaliteiten kun je de onderzoekslijnen uitzetten, waardoor je studenten kunt koppelen aan de juiste (afstudeer)opdrachten en onderzoeksprojecten;
  • Bij de HvA is de voertaal Nederlands, maar ben je ook in contact met internationale betrokkenen. Je beschikt dan ook over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

 

Wat bieden wij?

De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie Hogeschool Hoofddocent 2. Bij deze functie hoort de loonschaal 13 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 6.202,- bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring;

  • Het betreft in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van twee jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.  Omzetting in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is afhankelijk van gebleken geschiktheid en het beschikken over de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). De BDB biedt de HvA je aan en is te behalen binnen de periode van twee jaar;
  • De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand;
  • Daarnaast biedt de HvA (via de HvA Academie) uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

 

Over de HvA

De HvA is de hogeschool van, voor en mét Amsterdam en een van de grootste hbo-instellingen van Nederland. De stad en omringende regio zijn voor ons een rijke leeromgeving; een inspirerend ‘laboratorium’ waar studenten, docenten, lectoren en externe partners samenwerken aan één missie: Creating Tomorrow Together.

Talent als basis, diversiteit als kracht

De HvA wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt. Als werkgever geloven we dat, hoe inclusiever we zijn, des te beter we kunnen presteren als kennisinstelling van en voor de stad. De verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die Amsterdam rijk is, zien wij graag weerspiegeld in het personeelsbestand van onze hogeschool. Ongeacht je gender, leeftijd, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft: we nodigen je van harte uit om te solliciteren!

 

Sollicitatieprocedure

De Hogeschool van Amsterdam laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Perrett Laver. Voor informele inlichtingen en vragen omtrent de functie kan contact worden opgenomen met Perrett Laver op +31 202 404 378 of per e-mail op norbert.lieftink@perrettlaver.com. Sollicitaties kunnen worden geüpload naar www.perrettlaver.com/candidates, o.v.v. referentienummer 6011. De sluitingstermijn voor sollicitaties naar deze functie is op maandag 10 oktober 2022 om 09.00 uur (CET).

Sollicitaties dienen te bestaan uit een brief met motivering, kwalificaties voor de functie en een volledig CV. Een (ontwikkel)assessment behoort mogelijk tot de procedure. Sollicitaties worden eind oktober beoordeeld en de personen op de shortlist worden uitgenodigd voor formele sollicitatiegesprekken, die gepland staan in november. De selectie van en onderhandelingen met de meest geschikte kandidaat vinden in vinden in december.

 

Perrett Laver hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, een verantwoordelijkheid die wij uiterst serieus nemen. Alle informatie die wordt verkregen door onze handelsdivisies wordt verwerkt in overeenstemming met de betreffende wetgeving voor gegevensbescherming. De gegevens die u ons verschaft worden veilig opgeslagen in onze geautomatiseerde database en overgedragen aan onze klanten met als doel u als kandidaat voor te stellen en/of uw geschiktheid voor de functie waarin u interesse heeft getoond te beoordelen.

Perrett Laver is Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze rechtsgrond voor de meeste van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking is ‘Gerechtvaardigd Belang’. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie hierover, uw rechten en onze benadering van Gegevensbescherming en Privacy naar onze website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy/ .