Directeur van het Innovation & Impact Centre

Ref: 6147

Delft University of Technology

Delft, Netherlands

Role Managed by:

Jess Winfield

Research Associate

t: +31(0)20 24 04 375

e: jess.winfield@perrettlaver.com

Primary Practice Group: Higher Education and Research

Salary & Benefits: Competitive

Closing Date: 27/11/2022

Formal Interview Date: January

This vacancy has now expired, and is not accepting any new applications.

Please search for live opportunities or use the Register Interest facility to sign up for job alerts and/or leave your CV speculatively.

De Technische Universiteit Delft (TU Delft), opgericht in 1842, is een wereldwijde top 100-universiteit gericht op onderzoek, en de oudste en grootste van de 4 Nederlandse TU-universiteiten op basis van werkgelegenheid en inkomen. TU Delft is gevestigd in een regio die wordt erkend als een gebied met een sterk ecosysteem voor ondernemerschap. De TU Delft staat in de top 10 van technische universiteiten in de wereld en behoort tot de top 10 van meest innovatieve universiteiten in Europa.

De TU Delft draagt bij aan het oplossen van mondiale uitdagingen door nieuwe generaties maatschappelijk verantwoordelijke ingenieurs op te leiden en de grenzen van technische wetenschappen te verleggen. De universiteit streeft naar een evenwicht tussen wetenschappelijke topprestaties, het aanbieden van hoogwaardig onderwijs en het ontwikkelen van deskundige oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Valorisatie of kennisbenutting is de derde kerntaak van de universiteiten, naast onderwijs en onderzoek. De overdracht en toepassing van kennis ten behoeve van maatschappij en economie zijn belangrijk in het nationale en internationale innovatiebeleid, waarin technische universiteiten een leidende rol spelen. De TU Delft ziet het als haar missie om ‘impact voor een betere samenleving’ te creëren, en kennisintensieve, technologiegedreven oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Oplossingen die geworteld zijn in baanbrekend onderzoek.

De omvang van de TU Delft Campus vormt een belangrijke economische troef voor de regio. De campus biedt onderdak aan meer dan 41.000 onderzoekers, ondernemers en studenten en herbergt ongeveer 275 bedrijven, waaronder een groot aantal start-ups en scale-ups, bedrijven, onderzoeksinstellingen, hogescholen en de TU Delft zelf als hart van de campus. De activiteiten op de TU Delft Campus geven vorm aan de toekomst van onder meer robotica, AI, kwantum, medische technologie, energietransitie en lucht- en ruimtevaart.

Het Innovation & Impact Centre bundelt een brede portefeuille van onderzoeks- en innovatie-expertise ter ondersteuning van de tweede en derde geldstroom en valorisatie-initiatieven van wetenschappers binnen de faculteiten. Het Centrum is de afgelopen jaren sterk gegroeid en bestaat uit meer dan 130 professionals die ondersteuning bieden door bij te dragen aan de realisatie (Subsidieadvies, Public Affairs, Financieringsstrategie) en uitvoering van onderzoeks- en innovatieprojecten (Projectmanagement, Coördinatie Innovatieprogramma's). Zij ondersteunen samenwerkingsverbanden met publieke en private partners (Bedrijfsinnovatie, Campus Ontwikkeling Derden, Fieldlabs) en stimuleren het omzetten van onderzoeksresultaten in innovatie en commerciële activiteiten (Management and Marketing IP, Entrepreneurship Support). Verder verbindt het Innovation & Impact Centre het onderzoek van de TU Delft met externe uitdagingen en kansen, en externe partners met onderzoekers van de TU Delft.

De TU Delft is nu op zoek naar een nieuwe directeur voor haar Innovation & Impact Centre die een centrale rol zal spelen bij het realiseren van deze missie. De directeur rapporteert aan het College van Bestuur en is in nauwe samenwerking met de decanen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de strategie van het Centrum om de maatschappelijke en economische impact van de TU Delft te maximaliseren. De succesvolle kandidaat helpt het Centrum en de professionals positioneren om zowel kansgerichte initiatieven als ondersteuning te bieden aan de faculteit en onderzoekers van de TU Delft. Het Innovation & Impact Centre heeft de afgelopen jaren een flinke groei en professionalisering doorgemaakt en is toe aan een volgende stap met een leider die het team kan laten bloeien om zo nieuwe kansen voor de TU Delft te benutten om impact te co-creëren.

SPECIFICATIE ROL

De belangrijkste taken van de directeur van het Innovation & Impact Centre zijn de volgende:

Visie, strategie en innovatie

 • bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van een strategisch valorisatiebeleid voor onderzoek, gericht op het vergroten van de maatschappelijke en economische impact van het baanbrekende onderzoek aan de TU Delft;
 • verdere ontwikkeling van de robuuste en zeer professionele ondersteuningsportefeuille van het Innovation & Impact Centre om de onderzoeks- en valorisatie-initiatieven van de faculteiten en onderzoekers van de TU Delft optimaal te ondersteunen;
 • in samenwerking met interne en externe belanghebbenden proactief kansen creëren en benutten om het onderzoeks- en innovatieportfolio van de TU Delft uit te breiden.

Leiderschap en Management

 • leidinggeven aan het Innovation & Impact Centre en Innovatie & Impact Management Team, met primaire verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en faciliteren van expertise om de onderzoeks- en valorisatie-initiatieven van de faculteiten en onderzoekers van de TU Delft optimaal te ondersteunen;
 • het vaststellen van operationele en strategische doelstellingen voor het Innovation & Impact Centre, in samenwerking met het College van Bestuur en de decanen, en verslag uitbrengen over de vorderingen;
 • het vertalen van externe ontwikkelingen in toepasbare strategieën en innovaties voor de TU Delft;
 • het voeren van een actieve public affairs- en advocacy-strategie en anderen in staat stellen de TU Delft te vertegenwoordigen waar van toepassing.

Partnerschappen en samenwerking

 • voortbouwen op de hechte TU Delft-gemeenschap, nauwe betrekkingen onderhouden met relevante interne belanghebbenden (bv. College van Bestuur, decanen, onderzoeksvoorzitters);
 • bijdragen aan het koppelen van innovatie en beste praktijken in alle organisatorische eenheden;
 • ervoor zorgen dat de TU Delft haar samenwerking met meerdere partijen en de betrokkenheid met de industrie uitbreidt als sleutel tot het versnellen van innovaties en deze sneller naar de samenleving brengen;
 • verder ontwikkelen van een quadruple helix-ecosysteem dat de cocreatie van impact vergemakkelijkt;
 • kennis mobiliseren en valorisatie- en innovatie-expertise combineren binnen de huidige allianties, zoals de 4TU.Federation, Convergence, LDE, UNL.

Financiering

 • doelen vaststellen voor het valorisatieprogramma en, in samenwerking met het College van Bestuur en de decanen, zorgen voor de middelen en deskundigheid om die doelen te bereiken;
 • volgen van trends en relevante ontwikkelingen in het nationale en internationale financieringslandschap;
 • de TU Delft ondersteunen bij het werven en diversifiëren van inkomsten, waaronder het verwerven van alternatieve financiering voor onderzoek en valorisatie.
   

PERSOONLIJKE SPECIFICATIE

Kennis en ervaring

 • een bewezen staat van dienst in het ontwikkelen, versterken en onderhouden van strategische partnerschappen met het bedrijfsleven, de overheid en andere academische partners, zoals NWO, ZonMW en de TO2-instellingen;
 • ervaring met relatiebeheer in een complexe en gedecentraliseerde omgeving en met het samenwerken met personen met andere perspectieven en prioriteiten;
 • uitgebreide kennis van en ervaring met het valorisatie-ecosysteem, waaronder kennis van processen voor technologieoverdracht, product-/dienstontwikkeling, beheer van intellectuele eigendom (IP) en licenties, en risicokapitaal;
 • ervaring met het beheer van/toezicht op complexe projecten.

Kwalificaties

 • visionair persoon met een ondernemersgeest, die trends ziet en kansen grijpt;
 • verbindend leider met het vermogen om een divers multidisciplinair team van professionals te enthousiasmeren, in staat te stellen en vertrouwen te geven;
 • effectief, met gevoel en professioneel omgaan met de cultureel diverse omgevingen van de academische wereld en het bedrijfsleve toegewijd aan de kernwaarden van de TU Delft, diversiteit, integriteit, respect, moed en vertrouwen;
 • effectieve communicator, met goede vaardigheden op het gebied van luisteren, beïnvloeden en belangenbehartiging.

Inzicht in het Nederlandse impact- en innovatiebeleid is essentieel en een goede beheersing van het Engels en het Nederlands is vereist.

 

SOLLICITATIEPROCES

Het bureau Perrett Laver staat het selectiecomité bij in de zoektocht naar een geschikte kandidaat voor deze rol. Neem contact op met Perrett Laver voor informele vragen en inlichtingen via +31 20 2404 375 of via e-mail Jess.Winfield@perrettlaver.com. Upload je sollicitatie via https://candidates.perrettlaver.com/vacancies/, onder vermelding van referentie 6147. De sluitingsdatum voor sollicitaties is 28 november 9 uur CET.

De aanvragen worden in december door het Raadgevend Comité onderzocht. Perrett Laver voert een eerste gesprek met de kandidaten op de longlist en het selectiecomité komt vervolgens bijeen om een shortlist van kandidaten op te stellen. De data voor de formele gesprekken worden te zijner tijd bevestigd.

De bescherming van je persoonsgegevens is van het grootste belang voor Perrett Laver en wij nemen deze verantwoordelijkheid zeer serieus. Alle door onze afdelingen verkregen informatie wordt bewaard en verwerkt in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens die je ons verstrekt, worden veilig opgeslagen in ons geautomatiseerde gegevensbestand en doorgegeven aan onze cliënt met het doel je voor te stellen als kandidaat en/of je geschiktheid te beoordelen voor een functie waarvoor je belangstelling hebt getoond.

Zoals uiteengezet in de AVG/GDPR (General Data Protection Regulation / Algemene verordening gegevensbescherming) is Perrett Laver een Data Controller (verantwoordelijke) en een Data Processor (verwerker), en onze grondslag voor het verwerken van je persoonsgegevens is 'Legitimate Interest' (legitiem belang). Voor meer informatie hierover, over je rechten en over onze benadering van gegevensbescherming en privacy kun je terecht op onze website http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy/

This vacancy has now expired, and is not accepting any new applications.

Please search for live opportunities or use the Register Interest facility to sign up for job alerts and/or leave your CV speculatively.