Voorzitter College van Bestuur

Ref: 6383

Vrije Universiteit (VU) Amsterdam

Amsterdam

Apply Now

Role Managed by:

Feride Yetis

Research Associate

t: +31(0)20 24 09 344

e: feride.yetis@perrettlaver.com

Primary Practice Group: Higher Education and Research

Salary & Benefits: conform Wet Normering uit Publieke Middelen Gefinancierde Beloning Topfunctionarissen (WNT).

Closing Date: 10/04/2023

De Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit Amsterdam nodigt voldoende gekwalificeerde kandidaten uit om te solliciteren voor de functie van voorzitter College van Bestuur.

De ambitie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is om bij te dragen aan een betere wereld, door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek. De VU is een universiteit, opgericht in 1880, waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderwijs en onderzoek beslaat het hele wetenschappelijke spectrum – van alfa, gamma en bèta tot leven en medisch – en is ingericht langs vier inhoudelijke profielthema’s: Human Health and Life Sciences, Connected World, Governance for Society en Science for Sustainability. Zo stimuleren we de multidisciplinaire samenwerking waar de maatschappelijke problemen van nu en straks om vragen. De VU stimuleert actief het werken volgens de principes van open science en werkt aan een nieuwe manier van erkennen en waarderen waarin wetenschappers, docenten en medewerkers in al hun verschillende rollen samen bijdragen aan wetenschap die de maatschappij verder helpt. 

De uitstekend bereikbare VU Campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek én valorisatie. Aan de VU werken ruim 5.600 medewerkers en volgen 30.000 studenten wetenschappelijk onderwijs aan negen faculteiten.

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft een ambitieus strategisch plan opgesteld voor de bestuursperiode 2020 tot en met 2025. Het implementeren van het huidige strategische plan, het verankeren van deze implementatie in een duurzame en effectieve organisatie en het richting geven aan een nieuwe strategie staan centraal in het mandaat van de voorzitter. Zo wordt de voorzitter, in samenspraak met de academische gemeenschap en de ondersteunende diensten, belast met het inrichten van het proces van strategieontwikkeling voor de volgende planperiode. Van de voorzitter wordt ook verwacht dat deze met plezier bijdraagt aan het positieve imago en de positionering van de VU, maar ook het belang herkent van de rol die het volledige bestuur en de academische gemeenschap spelen. Als actief lid van de gemeenschap is de voorzitter een zichtbaar boegbeeld en betrouwbaar ankerpunt voor medewerkers, studenten, alumni en externe partners, en heeft een rol in het bevorderen van een gezonde en ondersteunende omgeving binnen de universiteit voor studenten. Bovendien slaagt de voorzitter erin effectief op te treden in de publieke en politieke arena’s, in Den Haag en in Brussel.

De stijl van de voorzitter kenmerkt zich door consistentie en maturiteit waarbij transparantie, integriteit en collegialiteit zichtbare drijfveren zijn. Op grond van bestuurlijke ervaring in een vergelijkbare omgeving zal de voorzitter voortdurend gericht zijn op teamvorming en teamgevoel binnen het College van Bestuur en erop toezien dat de verschillende portefeuillehouders samen met de decanen en directeuren in goede energie kunnen werken. Door talent, betrokkenheid en drive te ondersteunen, wordt het verschil gemaakt en wordt een high-performance organisatie gecreëerd waar met plezier gewerkt wordt en diversiteit en inclusie als fundamentele waarden gelden. 

 

Profiel

De kandidaat herkent zich in het volgende profiel:

  • Ruime bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving en bewezen kwaliteiten om innovaties en initiatieven op een duurzame wijze te verankeren.
  • Authentieke interesse in de belangen van studenten en medewerkers en ervaring en affiniteit met het effectief vormgeven van relaties met de medezeggenschapsorganen. Daarbij hoort ook zichtbaarheid binnen de organisatie.
  • Sterk wetenschappelijk profiel en ruime ervaring en affiniteit met de academische wereld en de academische gemeenschap, en zicht op de complexiteit van een universitaire organisatie waarin professionals werken.
  • De nieuwe voorzitter heeft inzicht in de primaire processen binnen de organisatie, en kan zich deze snel eigen maken. Geduld en begrip in dit kader leiden tot een coachend en faciliterend optreden.
  • Strategisch en analytisch denkvermogen met de capaciteit om vanuit een langetermijnvisie te handelen en koers te bepalen, om zo resultaten te boeken. De nieuwe voorzitter heeft het vermogen om dit proces van duurzame verandering op een creatieve en saamhorige manier mede aan te sturen, met oog voor efficiëntie van het geheel.
  • Ervaring en affiniteit met fondsenwerving en relatiemanagement.
  • Sterke communicatieve vaardigheden en een open en transparante stijl. De nieuwe voorzitter heeft als teamspeler ervaring als community builder en vertoont, samen met het CvB, als boegbeeld verbindend en inclusief leiderschap. Gezien het internationale karakter van de VU-gemeenschap is een goede beheersing van zowel het Nederlands als het Engels een vereiste.
  • Ervaring met complexe stakeholdermanagement. De nieuwe voorzitter is in de interactie een weerbare persoonlijkheid die gemakkelijk omgaat met kritiek en het vermogen heeft om te reflecteren op gedrag.

Arbeidsvoorwaarden: De benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. Arbeidsvoorwaarden zijn conform Wet Normering uit Publieke Middelen Gefinancierde Beloning Topfunctionarissen (WNT).

Diversiteit: Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Solliciteren: Het Executive Search bureau Perrett Laver is gevraagd de Raad van Toezicht te ondersteunen bij de wervingsprocedure voor de voorzitter van het College van Bestuur van VU Amsterdam.

U kunt uw belangstelling voor deze positie kenbaar maken door het uploaden van een sollicitatiebrief met uw motivatie en een actueel curriculum vitae via de website van Perrett Laver www.perrettlaver.com/candidates onder vermelding van het referentienummer 6386. U kunt voor vragen en inlichtingen telefonisch contact opnemen met Feride Yetis via Feride.Yetis@perrettlaver.com of telefonisch op +31 (0)20 2409344.

De deadline voor uw reactie is gesteld op maandag 10 april 2023 om 09.00 uur.

Sollicitaties worden halverwege april door de selectiecommissie beoordeeld. Perrett Laver houdt eind april de eerste diepte-interviews met kandidaten op de longlist, waarna de selectiecommissie midden mei bijeenkomt om de shortlist vast te stellen. De personen op de shortlist worden vervolgens uitgenodigd voor formele sollicitatiegesprekken voor de functie, die gepland zijn voor eind mei.

Een ontwikkelassessment is onderdeel van de procedure.

De selectie van en onderhandelingen met de meest geschikte kandidaat vinden plaats in juni 2023. Startdatum in overleg. Graag wil de Raad van Toezicht de nieuwe voorzitter tijdens de opening van het Academisch Jaar (alvast) voorstellen aan de academische gemeenschap.

 

Perrett Laver hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, een verantwoordelijkheid die wij uiterst serieus nemen. Alle informatie die wordt verkregen door onze handelsdivisies wordt verwerkt in overeenstemming met de betreffende wetgeving voor gegevensbescherming. De gegevens die u ons verschaft worden veilig opgeslagen in onze geautomatiseerde database en overgedragen aan onze klanten met als doel u als kandidaat voor te stellen en/of uw geschiktheid voor de functie, waarin u interesse heeft getoond, te beoordelen.

Perrett Laver is Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze rechtsgrond voor de meeste van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking is ‘Gerechtvaardigd Belang’. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie hierover, uw rechten en onze benadering van Gegevensbescherming en Privacy naar onze website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy.