Voorzitter

Ref: 7290

Gezondheidsraad

Den Haag, Nederland

Apply Now

Role coordinated by:

Tiziano Sartor

Research Associate

t: 0031 202404370

e: tiziano.sartor@perrettlaver.com

Primary Practice Group: Higher Education and Research

Salary & Benefits: De vergoeding van de voorzitter is vastgesteld in het Vergoedingenbesluit leden en externe deskundigen Gezondheidsraad op het salarisniveau van schaal 18 (CAO Rijk).

Closing Date: 21/05/2024

Formal Interview Date: 27e juni

Voorzitter – De Gezondheidsraad 

De Gezondheidsraad is op zoek naar een inspirerende voorzitter, die als verbindende leider de Gezondheidsraad kan vertegenwoordigen tijdens deze uitdagende en complexe tijden.

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Op deze manier draagt de Gezondheidsraad bij aan de bevordering van de gezondheid van iedereen in Nederland, van huidige en toekomstige generaties. Alle bewindspersonen en het parlement kunnen om advies vragen. De Gezondheidsraad brengt de laatste wetenschappelijke bevindingen en onderzoek op een breed vlak van gezondheidsonderwerpen in kaart. In de uitvoering van deze taak zijn de volgende kernwaarden leidend: wetenschappelijke kwaliteit, onafhankelijkheid, multidisciplinariteit, beleidsrelevantie, omgevingsbewustzijn en transparantie.

De Gezondheidsraad bestaat uit een raad en een secretariaat die intensief samenwerken en gezamenlijk bijdragen aan - en staan voor - de Gezondheidsraad en zijn adviezen. Tussen de verschillende onderdelen van de organisatie lopen veel samenwerkingsverbanden, waardoor alle lagen van de organisatie continue met elkaar verbonden zijn. De voorzitter, vicevoorzitter en algemeen secretaris vormen samen het bestuur. Het bestuur heeft een grote betrokkenheid bij de verschillende fases van het adviseringsproces en draagt zorg voor de nauwe samenwerking tussen de 250 mensen die gezamenlijk aan de adviezen van de Gezondheidsraad werken.

De voorzitter is, in samenspel met de vicevoorzitter en algemeen secretaris, verantwoordelijk voor de strategische visie, het functioneren van de Gezondheidsraad en de intensieve samenwerking tussen de raadsleden en secretariaat van de raad. De voorzitter is het gezicht van de raad en vertegenwoordigt deze zowel in de wetenschappelijke als politiek-bestuurlijke arena, en in de pers. Het jaarlijkse werkprogramma, waarbij de voorzitter ook oog heeft voor overstijgende vraagstukken en actuele maatschappelijke thema’s, en de in de strategie beschreven inhoudelijke koers staan hierbij centraal. De voorzitter werkt samen met de multidisciplinaire commissies die de adviezen van de raad opstellen en ziet toe op de wetenschappelijke kwaliteit, onafhankelijkheid, beleidsrelevantie en transparantie van de advisering. Hierbij wordt de voorzitter gesteund door de beraadsgroep en het secretariaat.

Het voorzitterschap betreft een functie van 0,6-0,8 fte, waardoor ruimte overblijft voor andere (wetenschappelijke) activiteiten. Fysieke aanwezigheid op het secretariaat in Den Haag gedurende minimaal twee dagen per week is noodzakelijk. De voorzitter wordt bij Koninklijk Besluit benoemd voor vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. De vergoeding van de voorzitter is vastgesteld in het Vergoedingenbesluit leden en externe deskundigen Gezondheidsraad op het salarisniveau van schaal 18 (CAO Rijk).